產品

PJP

單輪
輪徑:75 / 75 / 100 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm
載重:75 / 75 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 kgs
輪寬:25 / 32 /   25 /   32 /   32 /  32 /   32 /   32 mm

輪心:聚丙烯(PP)。滾珠軸承滾動系統。
輪面:熱塑性橡膠(TPR)

PJI

單輪
輪徑:125 mm
載重:100 kgs
輪寬: 32  mm

輪心:聚丙烯(PP)。軸套滾動系統。
輪面:熱塑性橡膠(TPR)

TOP

單輪
輪徑:100 /   200 mm
載重:600 / 1000 kgs
輪寬:  50 /    50 mm

輪仔:尼龍(PA)。滾珠軸承滾動系統。

TOR

單輪
輪徑:100 / 125 / 150 /   200 mm
載重:600 / 700 / 800 / 1000 kgs
輪寬:  50 /  50  /  50  /    50 mm

輪仔:尼龍(PA)。滾針軸承滾動系統。

FTP

單輪
輪徑:100 / 125 / 150 /   200 mm
載重:350 / 400 / 800 / 1000 kgs
輪寬:  50 /   50 /   50 /    50 mm

輪心:鑄鐵(Cast Iron)。滾珠軸承滾動系統。
輪面:聚氨酯(PU)

IEP

單輪
輪徑:125 / 150 / 200 mm
載重:200 / 300 / 450 kgs
輪寬:  50 /   50 /   50 mm

輪心:鑄鋁(Aluminum)。滾珠軸承滾動系統。
輪面:彈性橡膠(Elastic Rubber)

TOO

單輪
輪徑:75 mm
載重:100 kgs
輪寬: 25  mm

輪仔:尼龍(PA)。軸套滾動系統。

PQP

單輪-氣胎輪
輪徑:255 mm
載重:150 kgs
輪寬:  85 mm

輪心:尼龍(PA)。滾珠軸承滾動系統。
輪面:氣胎輪

PFP

單輪
輪徑:200 mm
載重:  70 kgs
輪寬:  50 mm

輪心:聚丙烯(PP)。滾珠軸承滾動系統。
輪面:熱塑性橡膠(TPR)